Klachtenprocedure

De door StAr erkende bedrijven doen hun uiterste best om u tevreden te stellen. Het kan echter voorkomen dat een bepaald product of een bepaalde dienst niet aan uw verwachtingen voldoet. In dat geval horen wij dat graag. Onderstaand stappenplan geeft aan wat u met uw klacht kunt doen:

 1. Bespreek uw klacht met de betreffende audicien of het betreffende audicienbedrijf en leg, wanneer u er mondeling niet uitkomt, deze schriftelijk voor;
 2. Wanneer u er niet uitkomt met de StAr-erkende audicien, kunt u in de klachtenregeling lezen wat u verder kan doen om uw klacht in te dienen bij StAr. StAr maakt een onderscheid tussen klagen en in beroep gaan;
 3. Wanneer u uw klacht wilt indienen, kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd doen via:https://star.klachtregeling.nl/
 4. De melding moet tenminste bevatten:
  1. een duidelijke identificatie van de persoon en/of de organisatie waartegen de klager zich richt;
  2. een omschrijving van de feiten en omstandigheden die tot de klacht of het geschil hebben geleid;
  3. een duidelijke eis.
 5. De klachtencommissie laat de klager weten op welke manier de klacht of het geschil in behandeling wordt genomen en benoemd de reactietermijn. Deze is zo mogelijk niet langer dan 6 weken na het in behandeling nemen van de klacht.

https://star.klachtregeling.nl/