Oorsuizen

Er zijn verschillende oplossingen tegen Tinnitus te bedenken. All Ears Hoorzorg is gespecialiseerd in hooroplossingen met als doel oorsuizen te verminderen.  

Eén van die nieuwste ontwikkelingen die gebruikt kan worden tegen oorsuizen is Lyric. Het 100% onzichtbare hoortoestel welke door de audiciens van All Ears Hoorzorg tot maximaal 4mm voor het trommelvlies wordt geplaatst en het oorsuizen in veel gevallen beheersbaar kan maken en soms zelfs volledig kan onderdrukken.

oorsuizen, piepen, ruisen in het hoofd, tinnitus, oplossing

Herkenbare symptomen bij Tinnitus/ oorsuizen:

- piepen 
- ruisen
- rinkelen
- bellen
- vermoeidheid
- veel emoties 
- slapeloosheid
- spraakverstaanbaarheid wordt slechter
- depressie  

Herkent u dit? Dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden om de Tinnitus/oorsuizen te verminderen.