Corona maatregelen

Ook wij zijn genoodzaakt maatregelen te nemen, maar zijn open en bereikbaar!

 

Ook wij nemen onze maatregelen rondom de situatie van het Covid-19 virus.
De gezondheid van u en onze medewerkers staat voorop.

Vooralsnog blijven onze winkels open.
We zijn wel selectief in onze afspraken om het aantal klantencontacten te beperken.

Alle klanten met een geplande afspraak zullen worden gebeld/gemaild.
We bespreken dan of een bezoek aan de winkel echt noodzakelijk is.

 

 

 

Wij verzoeken u, als u ons zonder afspraak wilt bezoeken, van tevoren eerst te bellen.

Zolang de postbezorging nog geregeld blijft kunnen wij u altijd batterijen, filters etc. opsturen.

Ons doel in deze situatie is, als de omstandigheden het toelaten, u te voorzien met de nodige hoorzorg.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Team All Ears Hoorzorg